Bupaq

Bupaq Multidose 0,3 mg/m

Veterinární léčivý přípravek

Injekční roztok pro psy a kočky
Balení 10 ml

Souhrn údajů o přípravku