Butomidor

Butomidor inj. 10 ml

Veterinární léčivý přípravek

Injekční roztok, pro koně, psy a kočky
Balení 10 ml

Souhrn údajů o přípravku