nabídka práce

VE VETOQUINOL STÁLE HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

Product manager

KARIÉRA VE VETOQUINOLU

Ve Vetoquinolu je mnoho profesních pozic. Každý zaměstnanec příspívá svými dovednostmi prostřednictvím týmové práce k našemu úspěchu. Stále hledáme talenty.

VNITŘNÍ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOLU

S ohledem na růst našich zaměstnanců a jejich know-how náš tým pro lidské zdroje podporuje vnitřní mobilitu v rámci společnosti. Pokud si to zaměstnanci přejí - a v závislosti na požadavcích společnosti - mohou naši lidé pracovat nebo vykonávat úkoly také v jiné zemi v jedné z našich dceřinných společností.