Tolfedine CS inj.

Tolfedine® CS inj.

Veterinární léčivý přípravek

Nesteroidní antiflogistikum v injekční formě pro skot a prasata obsahující kyselinu tolfenamovou.

Souhrn údajů o přípravku

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Datum poslední revize:  1. srpna 2020

Skupina Vetoquinol a společnosti, které jsou jejími členy (v tomto dokumentu souhrnně označované jako „skupina“, „my“, „naše“ nebo jiné mluvnické tvary těchto zájmen), se  důsledně věnují ochraně vašeho soukromí a důvěrnosti vašich dat a zároveň pečujeme o ochranu vašich osobních údajů. Přečtěte si pozorně následující informace. Sdělí vám, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, a možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s jejich používáním.
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie (dále jen „zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie“) je správcem údajů Vetoquinol SA, společnost zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku ve Vesoul/Gray pod číslem 676 250 111 a se sídlem na adrese sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se vztahují na produkty a služby nabízené skupinou („produkty a služby“) na našem webu [___________________]  (dále jen „web“), zejména:
- osobní údaje shromážděné na formulářích přihlášení k odběru dostupných na webových stránkách jednotlivých společností skupiny propojených s webem,
- osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře,
- osobní údaje shromážděné prostřednictvím žádostí o informace,
- osobní údaje, které mohou být shromažďovány, když vstoupíte do obchodního vztahu s některou ze společností ve skupině,
- osobní údaje, které mohou být shromažďovány pomocí tlačítek na sociálních médiích (Facebook, Instagram, Youtube atd.),
- osobní údaje, které mohou být shromažďovány instalací souborů cookie během připojení nebo při návštěvě webu.
Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie platí bez ohledu na to, zda  jste „návštěvníkem“ (což znamená, že si jen prohlížíte produkty a služby) nebo „uživatelem“ (což znamená, že jste se na webu zaregistrovali).
Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie tedy upravují používání našeho webu, ať k němu přistupujete jakkoli.
Přístupem k webu nebo jeho používáním a poskytováním informací prostřednictvím webu přijímáte tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Doporučujeme vám tyto zásady pravidelně kontrolovat, protože je často aktualizujeme a upravujeme.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Údaje, které neumožňují zjištění vaší totožnosti 
Náš web můžete navštívit, aniž byste nám zasílali jakékoli informace, které mohou umožnit zjištění vaší totožnosti, pokud se nerozhodnete stát se uživatelem webu, k čemuž se vyžaduje registrace.
Stejně jako většina online služeb při každé návštěvě našeho webu shromažďujeme automaticky určité údaje a informace o vás a/nebo vašem počítači, to ale neumožňuje zjištění vaší totožnosti. Mezi tyto informace patří:
• typ internetového prohlížeče, který používáte,
• typ operačního systému a zařízení, které používáte k přístupu na náš web,
• název domény vašeho poskytovatele internetových služeb,
• webová stránka, ze které přicházíte,
• země, ve které žijete, a váš jazyk,
• stránky a možnosti nabídky, které navštívíte a k nimž přistupujete na našem webu.
Když vstoupíte na náš web, navštívíte jej nebo jej použijete, můžeme vaši návštěvu sledovat a shromažďovat určité údaje o vašem používání produktů a služeb a vašich aktivitách na webu, jak je popsáno níže v části věnované souborům cookie.
Osobní údaje
V určitých případech, zejména když se registrujete, kontaktujete nás nebo požadujete informace, můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše příjmení, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).
Když nás kontaktujete nebo požádáte o informace e-mailem nebo poštou, shromažďujeme osobní údaje, které se nám dobrovolně rozhodnete sdělit.
Pokud si však nepřejete poskytnout své osobní údaje, některé služby nebo možnosti dostupné na webu a/nebo spojené s naší nabídkou produktů a služeb vám nemusí být k dispozici.
Osobní údaje také shromažďujeme, když vám web umožňuje registraci v sekcích „Můj prostor“ nebo „Můj účet“ – budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, jako je vaše příjmení, jméno, titul, rok narození, e-mailová adresa, země bydliště, název zaměstnavatele a telefonní číslo. Osobní údaje, jako je vaše IP adresa, můžeme také získat prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče. IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno vašemu počítači, když používáte internet.
Osobní údaje o vás můžeme také získat z jiných zdrojů. Můžeme například požádat dodavatele nebo jiný subjekt shromažďující údaje, který je třetí stranou, aby nám poskytl další osobní údaje o našich stávajících klientech (přidání údajů neboli „doplnění údajů“), zejména osobních údajů shromážděných z vašeho profilu nebo vašich příspěvků na nějaké sociální síti třetí strany. Můžeme také shromažďovat osobní údaje od externích spoluzadavatelů studií, s nimiž spolupracujeme, nebo pokud odkoupíme jiné společnosti.  
Můžeme také shromažďovat osobní údaje, které se objevují ve vašem profilu na sociální síti třetí strany (zejména na Facebooku), pokud síti třetí strany povolíte, aby nám je poskytla, nebo pokud je sami veřejně prezentujete online. Tyto osobní údaje mohou být obecné údaje týkající se vašeho účtu (například jméno, e-mailová adresa, profilová fotka, pohlaví, datum narození, aktuální místo pobytu, identifikátor, seznam přátel atd.) a jakékoli další informace nebo aktivity, u kterých povolíte sociální síti třetí strany jejich sdílení s námi nebo které zveřejníte online ve svém profilu. Můžeme například obdržet všechny vaše údaje související s používáním sociálních sítí nebo jejich část, když si stáhnete nebo komunikujete s jednou z našich aplikací na webu sociální sítě (zejména na Facebooku). Další informace o tom, jak můžeme získat vaše informace související s používáním sociálních sítí, najdete na internetových stránkách příslušné sociální sítě třetí strany.
JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje odesílané na náš web, a to buď na základě vašeho souhlasu (žádost o informace nebo dokumentaci), nebo na základě smlouvy (kontaktní formulář nebo registrace na našem webu za účelem využívání produktů a služeb). Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webu, můžeme použít zejména za účelem:
• poskytování různých produktů a služeb,
• vytvoření přístupu na „Můj prostor“ nebo „Můj účet“, pokud vám to web umožní,
• poskytnutí vámi požadovaných dokumentů (informační bulletiny atd.) a pozvání vás k účasti na akcích,
• odpovídání na vaše otázky,
• přizpůsobení naší nabídky produktů a služeb a zlepšení vašeho dojmu z procházení webu tím, že bude účelnější a efektivnější,
• obecného dodržování právních, regulačních, účetních a daňových povinností skupiny,
• informování vás o produktech a službách, které jsou nové nebo podobné těm, z nichž již máte prospěch a které by vás mohly zajímat,
• zpracování žádostí a stížností souvisejících s webem, které jste iniciovali vy nebo třetí strana a které se vás týkají.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
Osobní údaje používané v souvislosti s používáním webu
Tyto osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který je zpracováváme, a v každém případě po dobu nezbytnou ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků.
Osobní údaje používané k zasílání informací
Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou bude aktivní vaše přihlášení k odběru. To můžete kdykoli ukončit odhlášením pomocí zobrazeného odkazu. V každém případě budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nás nebudete nijak kontaktovat po dobu tří let.
Osobní údaje používané k zasílání marketingových nabídek
Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud budete souhlasit s přijímáním našich marketingových nabídek. Tento souhlas můžete kdykoli ukončit odhlášením pomocí zobrazeného odkazu. V každém případě budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nás nebudete nijak kontaktovat po dobu tří let.
Osobní údaje používané v souvislosti s obchodním vztahem
Tyto osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který je zpracováváme, tedy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, a v každém případě po dobu nezbytnou ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?
Předávání mimo Evropskou unii
Pokud zpracování vašich osobních údajů zahrnuje předávání do třetích zemí mimo Evropskou unii, jedná se o předávání do zemí uvedených Evropskou komisí na seznamu  zemí poskytujících dostatečnou ochranu údajů nebo se na toto předávání vztahují příslušné záruky vycházející ze standardních smluvních doložek odrážejících vzorová ujednání zveřejněná Evropskou komisí.
Společnosti skupiny
Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi ve skupině. Další informace o společnostech ve skupině naleznete na adrese http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Poskytovatelé služeb
V rámci našeho podnikání můžeme vaše osobní údaje předávat poskytovatelům služeb. Tito poskytovatelé služeb používají vaše osobní údaje pouze k tomu, abychom vám mohli dodávat produkty a služby. Tito poskytovatelé služeb mohou například poskytovat IT služby, náborové služby, být našimi logistickými nebo marketingovými partnery, hostitelem našich webových stránek nebo nám poskytovat pomoc při správě dat, distribuci e-mailů nebo analýze informací. Našim poskytovatelům služeb sdělujeme pouze takové osobní údaje, které potřebují k poskytování svých služeb, a spolupracujeme s nimi na zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly respektovány a chráněny.
Těmto společnostem nikdy neposkytujeme žádné osobní údaje pro jejich vlastní marketingové nebo komerční potřeby. Vaše osobní údaje však můžeme sdělit našim obchodním partnerům, a to pouze abychom vám mohli poskytnout naše produkty a služby nebo jiné produkty a služby, které by vás mohly zajímat.
Zákonné povinnosti
Může se stát, že osobní údaje budeme muset poskytnout v reakci na žádost regulačního orgánu, jako jsou daňové orgány nebo CNIL (francouzský úřad pro ochranu údajů), případně soudu (v reakci na rozsudek, soudní příkaz nebo předběžné opatření), a to na vyžádání nebo pokud nám to ukládá zákon, případně za účelem ochrany našich zájmů, našeho majetku, naší bezpečnosti nebo zájmů, majetku a bezpečnosti třetí strany.
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie stanoveno jinak nebo bez vašeho předchozího souhlasu nebudeme osobní údaje prodávat, nabízet ani půjčovat jiným společnostem v rámci běžného podnikání. V případě jakékoli restrukturalizace společností skupiny (akvizice, fúze nebo částečný převod aktiv) však mohou být vaše osobní údaje poskytnuty jiné společnosti, ale na jejich poskytnutí se poté budou vztahovat tehdy platné zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

JAK VÍM, ZDA JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY V BEZPEČÍ?
Disponujeme řadou bezpečnostních opatření, abychom zabránili ztrátě, odcizení nebo zneužití vašich osobních údajů, které jste poskytli na našem webu. Abychom zaručili bezpečnost údajů, které zveřejníte online během přenosu, používáme šifrování, ověřování a analýzu toku a provádíme bezpečnostní audity v hostitelských prostředích.

SOUBORY COOKIE: CO JSOU A JAK JE POUŽÍVÁME?
Cookie je textový soubor umístěný na zařízení, které používáte k přístupu na internet (počítač, mobilní telefon, tablet atd.), když používáte webový prohlížeč k návštěvě webových stránek.
Do souboru cookie umístíme jedinečný identifikátor a pomocí tohoto souboru cookie propojíme váš počítač s informacemi, které máme uloženy v naší databázi.
Obsahuje údaje, které umožňují vaši identifikaci:
• název serveru, který jej umístil,
• jedinečný číselný identifikátor,
• případně datum vypršení platnosti.
Soubory cookie používáme k tomu, abychom:
• vás poznali, když se vrátíte na náš web,
• vás informovali o nových tématech, která by vás mohla zajímat,
• upravili vám na míru obsah, který vám může být užitečný,
• měřili publikum na našem webu pro marketingové/komerční účely.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a neumožňují přístup k vašemu počítači.
Doba platnosti pro souhlas s přijímáním souborů cookie je 13 měsíců. Na konci tohoto období si opět vyžádáme váš souhlas.
Při první návštěvě našeho webu se v dolní části stránky zobrazí informační lišta. Pokračováním v procházení našeho webu po kliknutí na „Souhlasím“ výslovně souhlasíte s tím, aby skupina uložila do vašeho počítače všechny své soubory cookie (soubory cookie spojené s cílenými reklamními operacemi, určité soubory cookie pro měření publika a soubory cookie sociálních médií generované zejména tlačítky sdílení, když shromažďují osobní údaje). Tato lišta se bude zobrazovat, dokud nebudete pokračovat v procházení, tj. dokud neprovedete volbu. Pokud si nepřejete dostávat žádné nebo některé soubory cookie, doporučujeme vám kliknout na liště na možnost „Přizpůsobit“ a postupovat podle podrobných pokynů, které vám umožní odmítnout všechny soubory cookie nebo jen některé z nich.
Nastavení svého internetového prohlížeče, pokud jde o schválení, konfiguraci nebo odmítnutí souborů cookie, můžete kdykoli změnit. Bude vám nabídnuto několik možností: přijmout každý jednotlivý soubor cookie, dostat upozornění při umisťování nějakého souboru cookie, nebo všechny soubory cookie odmítnout. Svou volbu máte také možnost kdykoli během procházení přehodnotit kliknutím na trvalé tlačítko „Správa služeb“ v pravé dolní části obrazovky.
Každý internetový prohlížeč nabízí různá nastavení pro správu souborů cookie. Obvykle se zobrazují v nabídce nápovědy prohlížeče. Pokud používáte jiný prohlížeč nebo verzi, než jsou ty uvedené níže, doporučujeme použít nabídku „Nápověda“ v prohlížeči. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari a Opera.


JAKÝ DOPAD NA VÁS MOHOU MÍT ODKAZY Z NAŠEHO WEBU NA JINÉ STRÁNKY NEŽ TY, KTERÉ PATŘÍ SKUPINĚ?
Skupina může nabízet odkazy na webové stránky jiných společností, se kterými má nějaký vztah.
Na náš web můžeme umístit „hypertextové odkazy“ na jiné webové stránky a aplikace provozované třetími stranami. Jediným účelem těchto odkazů je usnadnit vám procházení a poskytnout vám co nejúplnější informace. Nad těmito weby a aplikacemi nemáme žádnou kontrolu. Jsou nezávislé na skupině a mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Skupina proto nemůže být za žádných okolností činěna odpovědnou, zejména pokud jde o přesnost, relevanci, dostupnost nebo spolehlivost informací a produktů a služeb nabízených na těchto webových stránkách, dodržování autorských práv, na základě  používání těchto webových stránek a aplikací třetích stran přístupných z našeho webu. Doporučujeme vám, abyste si před jejich použitím přečetli obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů webů a aplikací třetích stran. Měli byste si uvědomit, že když opustíte náš web, naše zásady dodržování důvěrnosti a používání souborů cookie přestávají platit.
Skupina navíc není odpovědná za hypertextové odkazy na vlastní web, které mohou být uvedeny na webových stránkách třetích stran, a to i v případě, že skupina dala provozovateli webových stránek třetích stran souhlas s umístěním takového odkazu.
A konečně, skupina obecně zakazuje bez jejího výslovného předchozího souhlasu komukoli vkládat hypertextové odkazy na jednu nebo více stránek jejího webu. 

JAK ODMÍTNOUT NEBO ZRUŠIT ZASÍLÁNÍ E-MAILŮ NEBO PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVATELŮM SLUŽEB?
Pokud si již nepřejete dostávat od skupiny e-maily, které vás informují o akcích, nových produktech nebo službách, podobných produktech nebo službách či obsahují další marketingová sdělení, stačí kliknout na odkaz „odhlásit se“ na konci každého e-mailu. Budete přesměrováni přímo na stránku pro odhlášení, na které můžete odběr e-mailů zrušit.

JAK MOHU REALIZOVAT PŘÍSTUP K INFORMACÍM V SEKCI „MŮJ ÚČET“, PROVÉST JEJICH AKTUALIZACI NEBO ODSTRANĚNÍ?
Pokud vám to web umožní, můžete se přihlásit k sekci „Můj prostor“ nebo „Můj účet“. Po přihlášení můžete změnit svůj profil a aktualizovat své osobní údaje. Jste zodpovědní za ochranu svých přístupových údajů (zejména vašich identifikátorů a hesel). Odhlásit se také můžete smazáním svého účtu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Podle právního a regulačního rámce upravujícího ochranu osobních údajů a soukromí, zejména GDPR, aktuální francouzské legislativy a doporučení jakéhokoli nezávislého veřejného orgánu zřízeného členským státem Evropské unie, který odpovídá za kontrolu tohoto právního a regulačního rámce, máte právo na přístup, opravu, vznesení námitky nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.
Máte také právo udělovat pokyny ohledně toho, co by se mělo s vašimi osobními údaji provést po vaší smrti.
Společnosti Vetoquinol SA můžete ohledně toho kdykoli napsat na adresu: Vetoquinol SA - DPO - Magny-Vernois, 70200 Lure, nebo e-mailem na DPO@vetoquinol.com.
V případě stížnosti se můžete dle své úvahy obrátit na CNIL.

CO DĚLAT, POKUD MÁTE DALŠÍ OTÁZKY OHLEDNĚ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE?
Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookie, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře dostupného na našem webu [___________________], nebo zasláním dopisu na adresu společnosti Vetoquinol SA - DPO - Magny-Vernois, 70200 Lure. Můžete také napsat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na adresu DPO@vetoquinol.com.
JAKÁ LEGISLATIVA PLATÍ PRO TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE?
Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se řídí francouzským právem a s účinností od 25. května 2018 obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“). Vezměte prosím na vědomí, že se tyto zásady mohou s ohledem na vývoj předpisů změnit.